Istoric

ISTORIC – LICEUL ”ALEXANDRU CEL BUN” BOTOȘANI

   Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 354/05.04.1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 62 din 16.04.1974, sub denumirea de Liceul de textile şi confecţii Botoşani, în subordinea Ministerului Industriei Uşoare. Şcoala şi-a început activitatea în anul şcolar 1974-1975 la 01.09.1974.
   Din actele existente în arhiva şcolii reiese că în perioada 1974-1980 şcoala a funcţionat simultan sub două denumiri: „Liceul de textile şi confecţii Botoşani„ şi „Grupul Şcolar M.I.U. Botoşani”. Din anul şcolar 1980-1981 şcoala a funcţionat sub denumirea de „Liceul de textile şi confecţii Botoşani” în cadrul căreia apar cu denumiri distincte: Liceul Industrial “Moldova” Botoşani şi Şcoala profesională nr. 4 Botoşani, până la data de 18.02.1991, perioadă în care oferta de şcolarizare este pentru specializări şi calificări din profilul tehnic - textile şi mecanică.
   La data de 18.02.1991 se schimbă denumirea şcolii în „Grupul Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani”. În anii şcolari 1990-1995 au fost introduse în planul de şcolarizare şi două clase cu profil sportiv
   În anul şcolar 1991-1992 se înfiinţează în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani – Şcoala complementară, cu aprobarea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 6440/21.06.1991.
   În anul şcolar 1991-1992 se introduce în planul de şcolarizare la clasa a IX-a profilul teoretic – real, matematică-fizică, devenit ulterior matematică-informatică, acesta funcționând până în anul 2015.
   În anul şcolar 1992-1993 se introduc în planul de şcolarizare profilele teoretice – uman – limbi moderne şi real - chimie-biologie.
   În anul şcolar 1993-1994, în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani se înfiinţează Şcoala postliceală – specializarea proiectarea îmbrăcămintei, care a funcționat până în anul 2004.
   Începând cu anul şcolar 1996-1997 nu s-au mai propus la şcoala profesională clase pentru meseria ţesător, iar din anul şcolar 1997-1998 a dispărut din planul de şcolarizare şi meseria de filator, şcolarizarea făcându-se doar pentru meseria de confecţioner produse textile. Din anul şcolar 1998-1999 la şcoala profesională se introduce experimental aplicarea curriculei Phare VET RO 9405 la 2 clase anul I.
   În anul şcolar 1988-1989, la cererea partenerului economic SC Serconf SA Botoşani, se înfiinţează Şcoala postliceală de maiştri – anul I, 1 clasă, finanţată în totalitate prin contract cu SC Serconf SA Botoşani şi SC Rapsodia Conf SA Botoşani. A funcționat până în anul 1994.
   În anul şcolar 2001-2002 se înfiinţează în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Botoşani 1 clasă învăţământ gimnazial, clasa a V-a, pentru copii din zona industrială. Clasele de gimnaziu au funcționat până în anul 2006.
   Din anul şcolar 2003-2004 s-a înfiinţat Şcoala de arte şi meserii, cu nivelul 1 de calificare – lucrător în tricotaje-confecţii şi nivelul 2 de calificare – confecţioner produse textile, care a funcționat până în anul 2010. În anul școlar 2011-2012 s-a revenit la învățământul profesional de 2 ani, apoi, în anul următor, de 3 ani.
   În 2004-2005 s-a înfiinţat o nouă specializare la liceu, profil tehnic – tehnician designer vestimentar, iar din 2006-2007, s-a introdus la liceu tehnologic, ruta progresivă, nivelul 3 de calificare, ciclul superior al liceului – tehnician în industria textilă, învățământ de zi și seral, care a funcționat până în anul 2015.
În anul școlar 2005-2006 a fost introdus în planul de școlarizare învățământul preșcolar, 3 grupe de grădiniță cu program săptămânal, care, în anul școlar 2012-2013 a devenit învățământ preșcolar cu program prelungit.
   În anul școlar 2007-2008 se înființează primele clase de învățământ seral cu frecvență redusă, profil real, specializarea chimie-biologie, ulterior științe ale naturii.
   În anul școlar 2011-2012 Grupul Școlar de Industrie Ușoară își schimbă denumirea în Grupul Școlar ”Alexandru cel Bun” Botoșani, iar în anul școlar 2012-2013 devine Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani.
   În anul școlar 2013-2014 se înființează forma de învățământ postliceal cu specializarea creator proiectant îmbrăcăminte.
   Începând cu anul şcolar 2014-2015 liceul oferă formare profesională prin învăţământ postliceal, domeniul industrie textilă şi pielărie – specializarea tehnician designer vestimentar și creator proiectant îmbrăcăminte, nivelul 5 de calificare.

În prezent Liceul „Alexandru cel Bun” Botoşani oferă educaţie şi formare profesională prin: 

Screenshot 3 liceu teoretic, profil uman – specializarea filologie – învățământ de zi;

Screenshot 3 liceu teoretic, profil real – specializarea ştiinţe ale naturii – învățământ de zi și seral (frecvență redusă – FR);

Screenshot 3 liceu tehnologic profil tehnic, domeniul industrie textilă şi pielărie – specializarea tehnician designer vestimentar și tehnician în industria textilă (nivelul 4 de calificare) – învățământ de zi și seral;

Screenshot 3 învățământ profesional, domeniul industrie textilă şi pielărie – calificare nivel 3 – confecţioner produse textile.

Screenshot 3 învățământ postliceal, domeniul industrie textilă şi pielărie – specializarea creator-proiectant îmbrăcăminte, nivelul 5 de calificare;

Screenshot 3 învățământ preșcolar, 3 grupe de grădiniță cu program prelungit.

Director,
Prof. Ana-Maria Loghin

 
Hits: 2238
0
0
0
s2smodern
powered by social2s