SĂPTĂMÂNA MESERIILOR - 2021 LA LICEUL "ALEXANDRU CEL BUN" BOTOȘANI

Slide2"VINO CU NOI SPRE VIITOR!"

În cadrul acțiunii SĂPTĂMÂNA MESERIILOR, se desfășoară activități specifice, în care sunt antrenați elevii de la învățământul profesional, calificările de nivel 3, conform Cadrului Național al Calificărilor: CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE și FILATOR - învățământ dual.
Descrierea succintă a calificării CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE:
Confecţionerii produse textile realizează operaţii de pregătire a materialelor textile pentru confecţionare, operaţii de coasere la diferite tipuri de maşini de cusut, călcare, finisare şi ambalare. Confecţionerul produse textile asigură prelucrarea şi asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la obţinerea produsului finit.
Oportunități la finalizarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.

Descrierea succintă a calificării FILATOR:
Filatorul lucrează pe maşini şi echipamente de pregătire a fibrelor şi materialelor pentru filare, preiau şi înlocuiesc semifabricatele / produsele finite, utilizează diferite tehnologii de filare, cooperează la pregătirea şi reglarea maşinilor la schimbarea produsului, cooperează la întreţinerea curentă a maşinilor, a echipamentelor şi ustensilelor de lucru.
Oportunități la finalizarea programului de formare: angajarea pe piața muncii în una din ocupațiile specificate sau continuarea studiilor într-o calificare de nivel superior.
În vederea școlarizării elevilor pentru învățământul profesional dual, Liceul "Alexandru cel Bun" a încheiat parteneriat cu operatorul economic ROLANA TEX S.A. BOTOȘANI. Acesta asigură spații de instruire practică în întreprindere, la locul de muncă, echipament de protecție, precum și o bursă suplimentară în valoare de 200 de lei /elev/lună, pe toată perioada școlarizării.